Doping – Viktökning genom olagliga substanser

Att vara dopad betyder att man fuskar genom att använda sig av hos WADA (World Anti-Doping Agency) samt Riksidrottsförbundet (RF) dopinglistade preparat och substanser vid framförallt idrottstävlingar. Men dopingkontroller kan även göras på motionärer eller när du tränar inför en tävling.
WADA definerar doping som vilseledande eller bedrägligt användande av en metod eller substans som är potentiellt farlig för idrottarens hälsa och/eller är kapabel att förbättra idrottarens prestationer, eller förekomsten av en substans i personens kropp respektive en metod som finns upptagen och har fastställts i IOC:s lista över förbjudna metoder och dopingpreparat.
Vissa dopingpreparat är även totalt förbjudna enligt Sveriges Rikes Lag.
Det mest kända dopingpreparatet torde vara syntetiska Anabola steroider, men även preparat som innehåller testosteron (eller derivat av testosteron), tillväxthormoner och kemiska substanser som på något sätt ökar produktionen samt frigörelsen av testosteron eller tillväxthormon räknas som dopingpreparat i Sverige och större delen av världen.

Det manliga könshormonet testosteron bygger upp de könsegenskaper som är manliga samt ökar muskelmassan hos den som använder det.
Liksom testosteron så har anabola steroider en muskeluppbyggande effekt och ger effekter som är förmanligande (androgena). Men anabola steroider är istället framställt syntetiskt. De androgena effekterna som uppstår vid användandet stannar även kvar efter att man slutat ta preparatet och blir alltså permanenta.
Därför kallas preparatet även för anabola androgena steroider (AAS).
Anabola steroider används även rent medicinskt mot sjukdomar då man har för lite manliga hormoner, bl a vid svåra blodsjukdomar samt vid benskörhet hos äldre kvinnor. Men detta är dock mycket ovanligt, det är mycket vanligare att steroiderna används som doping.
Preparatet tas antingen i form av tabletter, kapslar eller som injektioner.
De AAS-preparat i tablettform som är vanligast på den svarta marknaden idagsläget är metandienon och är antingen vita runda tabletter eller femkantiga rosa tabletter (dessa kallas i folkmun för ryssar, ryska vitaminer eller ryssfemmor) och är på 5 mg.
Nandrolone decanoate är det vanligaste injektionspreparatet och injektion är också det vanligaste sättet att ta dopingpreparat idagsläget.
Vissa vanliga mediciner kan ibland räknas som doping, bl a finns det i astmamediciner substanser som normalt räknas som doping, dessa är dock, under olympiska sammanhang, tillåtna ifall idrottaren kan påvisa särskilda skäl samt har ett skriftligt utlåtande om detta.
Genom hela vår idrottshistoria har doping förekommit, dock har det kanske inte alltid ansetts vara ”fusk”. Redan de gamla grekerna exprimenterade med olika växtextrakt och svampar för att kunna förbättra sina atletiska förmågor när de deltog i de olympiska spelen.
Det land som kanske är mest känt för sin doping är nog det före detta DDR som under 1970 och 1980-talet hade ett väldigt utbrett användande av dopingpreparat. Detta upptäcktes dock inte förrän efter att Västtyskland och DDR återförenades som Tyskland 1990. Men naturligtvis förekommer doping i idrotts-sammanhang i alla länder i hela världen.