CLA – Conjugated Linoleic Acid/konjugerad linolsyra

Vetenskapen har bevisat att CLA (Conjugated Linoleic Acid/konjugerad linolsyra), som är en potent antioxidant, både förbättrar blodfetterna samt hälsan överlag.
CLA förekommer naturligt i små mänger i både kött- och mjölkprodukter.
Betande kor producerar naturligt CLA då de i sin metabolism har ett speciellt enzym som transformerar linolsyran från grönbetet till konjugerad linolsyra som sedan lagras i deras muskler.
Människokroppen kan inte själv tillverka CLA, utan måste tillföras genom ens kost.
Den CLA som vi nuförtiden kan hitta i hälsokostbutiken utvinns från solrosolja och koncentreras därefter.
Om du vill minska ditt kroppsfett och även bygga på dina muskler är CLA ett unikt preparat som gör detta både snabbare och enklare att åstadkomma, dessutom påverkar det inte bara ditt immunförsvar, utan också dina kolesterolvärden positivt då det är en kraftig antioxidant.

CLA finns i många olika varianter och de två viktigaste som är biologiskt aktiva isomerer heter Cis-9, Trans-11 och Trans-10, Cis-12. Dessa brukar vara jämnt fördelade i de kosttillskott som finns på marknaden i dagsläget.
Då du använder CLA minskar din kropp inlagringen av fett och frisätter samtidigt kroppens eget fett eftersom CLA minskar produktionen av vissa katabola hormoner och dessutom ökar frisättningen av de hormoner som stimulerar din fettförbränning.

Det är i dagsläget inte känt vilka långsiktiga hälsoeffekter ett ökat intag av CLA kan ge. Dock indikerar försök på råttor att preparatet kan ha en positiv påverkan på förhindrande av hjärt- kärlsjukdomar samt cancer.