Rosenrot – Gå ner i vikt.

Rosenrot (Rhodiola rosea L.) är en flerårig örtväxt som ofta växer i täta tuvor och kan bli upp till 3 dm hög.
Nuförtiden används örten främst som ingrediens i olika sorters hälsokostpreparat för att ge skärpa, koncentration samt höja humöret. Rosenrot ger även en ökad uthållighet och fysisk styrka genom att vid hård belastning öka kroppens energiutnyttjande. Den minskar även nedstämdhet då den har en direkt effekt på det hormonsystem som bl a styr lustcentrat i hjärnan. Pga denna stimulerande effekt påverkar rosenrot dina känslor och ditt humör positivt.

Vid stress blockeras hjärncellernas förmåga att tillgodogöra sig energi vilket leder till att signalsubstansernas förmåga att kommunicera försämras. Hjärnan arbetar sämre, koncentrationen, skärpan och initiatibförmågan minskar.

Enligt flera studier som kommit de sista 3 åren hjälper Rosenrot vid både trötthet och stress. Förklaringen till detta ligger i dess förmåga att anpassa, adaptera hjärnan och kroppen till både inre och yttre påfrestningar (stress). Rosenrot är dessutom den adaptogen som har absolut bäst klinisk dokumentation hittills.
Rosenrot förbättrar alltså allmänt hjärnans kapacitet.
Studier har även visat på att Rosenrot är den adaptogen som har tydligast effekt på vår sexlust och även en direkt effekt det hormonsystem som styr vårt lustcentra i hjärnan. I en av dessa studier deltog 40 kvinnor vars mensturation uteblivit, de var dessutom ofrivilligt barnlösa. Av dessa 40 kvinnor återfick 25 stycken normal mensturation och efter bara några månaders behandling blev 11 stycken gravida.

Biverkningar av rosenrot är väldigt ovanliga, dock har enstaka fall av allergiska nässelutslag rapporterats. Och i undantagsfall har även huvudvärk uppträtt, denna biverkar är dock oftast övergående.