Rimonabant – Gå ner i vikt med ett hungersdämpande preparat

Ni har säkert hört talas om detta mirakelpreparat Rimonabant även kallat Acomplia
Rimonabant är i första hand ett hungerdämpande preparat, men kan även användas vid t ex nikotin- och alkoholavvänjning.
Preparatet påverkar hjärnans ”belöningscentra” och gör att hungerkänslor samt sötsug försvinner. Belöningscentrat styr även över vårt sug efter t ex alkohol, nikotin och spel, vilket gör att Rimonabant även är ett perfekt hjälpmedel när du vill sluta röka eller avsluta ett alkohol- eller spelmissbruk.
Andra positiva effekter som uppstår vid behandling med Rimonabant är att metabolismen ändras, fettförbränningen ökar och insulinkänsligheten minskar. Dessutom minskar risken för att få hjärt- kärlsjukdomar, då blodfetterna sänks, samt metabola syndromet.

I en studie där 1 507 personer med ett BMI högre än 30 eller BMI högre än 27 och dessutom förändrade blodfetter och/eller förhöjt blodtryck ingick, fick 1/3 av gruppen en högre dos av Rimonabant (20 mg) , 1/3 en lägre dos (5 mg) och de återstående deltagarna gavs placebo. Samtliga deltagare sattes även på en kalorifattig diet.
Studieresultatet visar att de deltagare som fått Rimonabant fick betydligt högre viktminskning än de som fått placebo. Bland de deltagare som fullföljde studien som pågick under 2 års tid, minskade deltagarna som fått den högre dosen av Rimonabant sitt midjemått med i genomsnitt 7,5 centimeter, jämfört med 3,4 centimeter hos deltagarna i placebogruppen.
59,7 procent av de deltagare som fick den högre dosen av Rimonabant tappade mer än 5 procent av sin kroppsvikt, jämfört med 15,6 procent av deltagarna i placebogruppen. Av de som ingick i gruppen med den högre dosen minskade hela 32,1 procent av deltagarna sin kroppsvikt med mer än 10{4e2a99bf79ed2ef869b3a9c4879ef5af04a1fcb7b569a55d561c63936c6d08d8}.

De få biverkningar som påträffats i studien är: Lätt illamående, muntorrhet och torrhet i näsan. Biverkningarna är dock övergående.

Acomplia viktminsknings preprarat
Rimonabant på fettförbränning
Acomplia på fettförbränning